Laman blog Cekap Komputer kini telah berpindah ke http://blog.cekapkomputer.com anda boleh mendapatkan info-info dari Cekap Komputer di blog tersebut Photobucket Photobucket

Thursday, September 11, 2008

Arahan perintah "ping"

Pada kali ini saya ingin memberi sedikit panduan yang mudah untuk memeriksa sambungan internet anda melalui "ping".Cara ini sesuai apabila terdapat masalah melayari internet di tempat kerja atau di mana sahaja.Namun apa yang saya tunjukkan ini tidaklah terperinci

pertama sekali pergi ke butang Start --> Run --> kemudian taip "cmd"

Kemudian gunakan arahan "ping" untuk melihat sejauh mana sambungan internet anda berapa dalam keadaan baik.

contoh :

ping www.google.com

atau anda boleh juga menggunakan perintah ini untuk melihat ping secara berterusan

ping www.google.com -t


Anda boleh lihat sejauh mana sambungan internet anda melalui command "ping" ini.

sumber Rujukan :

0 comments: